تعریف کارت ویزیت درابعادورزولویشن

کارت ویزیت بصورت کلی در ابعاد متفاوتی کار میشود اما ابعادی که قالب استانداردتری بخود میگیرد از این قبیل است:

۸٫۵ * ۴٫۸

۹ * ۶ 

البته ابعاد کارت ویزیت به شیت بندی هر چاپخانه مجزا بر میگردد. ولی ابعاد بالا که گفته شد تقریبا به استاندارد نزدیک تر بوده و قالب تعریفی دارد ۹*۶ کارت ویزیت بزرگ ۸٫۵*۴٫۸ ویزیتی (کوچک) یاد میشود.

اگر از هر یک از موارد بالا (ابعاد) کاری باشد که حتی ۱میلیمتر بزرگتر باشد وارد لت دیگر شده و x2 محاسبه میشود. پس برای تعریف ابعاد توجه داشته باشید که ابعاد کارت ویزیت شما دارای چه اندازه ای ست.

»» خلاصی برش:

پس از رعایت الگو سایز، شما در طراحی و حروفچینی باید توجه داشته باشید از هر ۴طرف کارت خود بین ۳تا۵ میل خلاصی برش را رعایت نمائید. در صورتیکه اینکار را نکنید باید در انتظار ضعف بزرگ کار خود بنشینید که سفارش شما از بین خواهد رفت.

 

احتیاط اینکه شما باید داخل کادر آبی را برای طراحی خود در نظر بگیرید. حتی احتمال لب به لب گرفتن کار در کادر آبی نیز احتمال بوجود آوردن اشکال را دارد.

»» رزولویشن :

بهترین حالت برای کیفیت کارت ویزیت ۳۰۰ است که باید برای آن لحاظ گردد.

اگر اشتباهی در چیدمان کار شما باشد و طراحی شما عکس باشد بجای حروفچینی در صورت متوجه شدن به کم گرفتن رزولویشن باید مجدد طراحی شود چرا که عکس کیفیت خود را از دست داده و از بین میرود.

تغییر رزولویشن در ابعاد کار شما نیز تأثیر دارد.

در کل رعایت ابعاد برای کلیه کارها و سفارشات الزامیست.

از اینکه با ما همراه هستید خرسندیم _ ما را از نقطه نظرات ارزشمند و مفید خود بی بهره مگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.