این سایت چه خطی دارد؟ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی!!

سایت ها معمولا به اخبار و تعاریف تخصص ها و… می پردازند.

یک سایت از اجتماع خود جدا نیست که بخواهد به یک شکل پیش برود. 

همانگونه که میدانید این سایت یک سایت تخصصی است که البته شاخه های دیگر از جمله اخبار ، اطلاعات عمومی و… نیز دارد. ما نمیتوانیم صرفا به مباحث تخصصی پرداخته و امور دیگر را رها کرده و خود را مجزا از دیگران بدانیم.

ما در این سایت اخبار مختلف از قبیل :

تخصصی

ورزشی

اقتصادی

فرهنگی

اجتماعی و… داریم ولی هیچ زمان به صرف سیاسی و مبارزه سیاسی مطلبی نگفتیم. چرا که همیشه موافق صلح و آرامش هستیم و دیگران را به آرامش دعوتگر بودیم. البته اگه قرار باشد کسی به شخص یا اشخاصی انگ و تهمتی بزند آن چیزی متفاوت است که در آن زمان دیگر کسی به گذشته و سابقه و… کاری ندارد چراکه باید به زمین زد!!

البته که خط اصلی این سایت و سیاست های مرکز اصلا سیاسی و جناحی نیست ولی بالاخره چون یک سایت خبری هستیم و فروشگاه و… نیستیم پس به طبع به اخبار دیگر نیز رو کرده و استفاده میکنیم.

اما چیزیکه بنده بعنوان مدیر مرکز از آن ناراضی و ناراحت خواهم شد و برخورد میکنم این است که :

۱- دروغ بستن به اشخاص، دولت و…

۲- اطلاعات غلط حتی تخصصی در اختیار مردم گذاشتن.

۳- مشخص نبودن موضوع مطالب و گنگ بودن.

این ۳ مورد از مواردیست که بنده شخصا در صورت مشاهده هر یک از آنها نه تنها برخورد کرده بلکه، به میزان جرائم هر یک ، با نویسنده و مدیر سایت برخو.رد لازم را خواهم داشت.

اخبار (در هر غالب) به عقیده من باید روان باشد که هر فرد با هر سطح فرهنگ، سواد و نگاه بتواند چیزی عایدی خود کند.

از اینکه از کلمات غلمبه و سلبمه استفاده کنیم و نام خود را آدمی تخصصی بگذاریم من اینکاره نیستم.

سایتی که در راستای مالی حتی شخصی کار میکند. یعنی پایگاه خبری دولتی و حکومتی ندارد بهرحال دستخوش اخبار مختلف روزانه کشور خود مطالبی تیتر میزند. مهم اینکه مطالب با ذکر منبع بوده و اگر هم منابع ندارند دروغ و تهمت نباشد.

خب، مشکل اقتصادی بر میگردد به جامعه و سیاست.

مشکل معیشت بر میگردد به اقتصاد وسیاست.

مشکل اجتماع یا مشکلات اجتماعی نیز برمیگردد به سیاست.

خب ، حال با این مشکل اساسی اقتصادی چگونه میتوان از یک سایت تخصصی اجتماعی انتظار داشت در یک هدف قرار گرفته و کاری با محیط پیرامون خود نداشته باشد؟

مگر اینکه دل مشغولیات دیگری آن سایت و مجتمع داشته باشد.

در کل امیدوارم همیشه بدنبال درست کردن ابرو باشیم تا چشمی را در بیاوریم…

نوشته: حسین کریم زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.