مشکلات مردم را چه کسی باید رسیدگی کند

پیش از اینکه به مطلبی اشاره کنیم ، باید یادآور شد که هر اتفاقی که رخ میدهد دلایلی دارد و عمل هایی باعث عکس العمل متقابل میباشد.

ولی در کل با تمام احترامات و درک ها ، چه کسی باید به مشکلات ، معیشت و… مردم رسیدگی کند؟؟

» نظر مدیر داخلی مرکز

چند ماهی هست که مشکلات اقتصادی گریبانگیر ملت شده و به مرور بیشتر و بیشتر شده تا به حال حاضر رسیده که شرایط را برای معاش و کاسبی مردم سخت و دشوار کرده.

انتخاب دولت به چه معناست؟

دولت موظف به انجام چه کارهایی ست؟

ناظر دولت چه کس یا کسانی هستند؟

خلاصه اینکه پاسخگو در این شرایط کسی هست یا نه؟؟!!

همه ادعای تحصیل کردگی دارند. از ابدارچی یک اداره تا رأس هرم آن یا دکتر هستند یا مهندس. یکنفر بعنوان میهمان وارد برنامه ای میشود یا پسوند دکتر دارد یا مهندس ولی یکی سئوال نمیکند که چگونه باید این بی ثباتی و ناعلمی باشد؟

دولت وظیفه دارد که بابت شعارهای داده شده خود و رسیدگی به امور مردم توجه لازم داشته و همت خود را بگمارد. حال اگر شخص یا اشخاص یا گروهی مانع این هدف گردند ، از آنجائیکه آبرو و اعتبار دولت در میان است باید هر چه سریعتر فرد یا افراد یا گروه را به مردم و قانون معرفی کرده و رسوا نماید. پس وقتی چنین اتفاقی نمی افتد. یعنی کار بسیار خراب و ویران است.

این ساده ترین نتیجه و برنامه ای است که نیاز به دکتر بودن یا مهندس بودن ندارد.

دزدی نیاز به حکومت اسلامی و غیر اسلامی ندارد که باید دزد رسوا گردد.

به تنها چیزیکه نیاز دارد، ذات درست است.

امیدواریم شرایط برای ملت بخوبی رقم بخورد و بازار کسب و معاش رونق بگیرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.